Üzleti feltételek

Holders s.r.o. cég feltételei, székhelye: Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

A Brno megyei bíróság által bejegyzett C. szakasz, 95030. függeléke.

telephelye: Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín

Statisztikai számjel: 05381801, Adószám: CZ05381801 (a továbbiakban: "eladó")

E-mail: info@tartok.hu

telefonszám: +421 948 151 569

 

Ezek az Általános Szerződési Feltételeket az internetes áruházon keresztül, a https://www.tartok.hu címen található online bolton keresztül folyó termékek értékesítésére vonzódnak és 2019. január 20-tól lépnek hatályba.

 

1.     Bevezető rendelkezések

1.       Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit az eladó és egy másik személy (a továbbiakban: vevő) között, az eladó online áruházán keresztül kötött vásárlási szerződéssel vagy azok alapján. Az e-shop a https://www.tartok.hu címen (a továbbiakban: "weboldal") működik az üzlet weboldalas platformján keresztül (a továbbiakban: „üzleti weboldalas platformja”).

2.       Ha az Ügyfél a 89/2012. Sz. Törvény, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 419. szakasza értelmében fogyasztó, az ÁSZF csak abban az esetben alkalmazandó, ha nem ellentétes a Polgári Törvénykönyv fogyasztóvédelemre vonatkozó rendelkezéseivel és a 634/1992 számú A fogyasztóvédelemről szóló törvénnyel. A fogyasztói jogvédelem nem vonatkozik a vevőre-vállalkozóra.

3.       Az adásvételi szerződésben foglalt eltérések elsőbbséget élveznek ezen ÁSZF rendelkezéseivel szemben. Ha a vásárlási szerződést több nyelven kötik meg, akkor a cseh változat érvényes.

4.       Az Eladó módosíthatja vagy kiegészítheti az ÁSZF szövegét. Ez a rendelkezés nem sérti a ÁSZF korábbi verziójának ideje alatt keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2.     Felhasználói fiók

1.       A vásárlónak a honlapon történő regisztrálásakor felhasználói fiókja jön létre a vevő számára. Ezt követően a vevő egyedi megrendeléseket tehet a felhasználói fiókból. Abban az esetben, ha az adott webhely megengedi, a vevő megrendelheti az árut regisztráció nélkül is.

2.       A Vevő felelős az üzleti weboldalas platformon bevitt adatok helyességéért, és viseli az ezen információk bármilyen hibás állításával kapcsolatos költségeket. A vevő köteles frissíteni a felhasználói fiókban feltüntetett adatokat, amikor azokat megváltoztatja.

3.       A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval biztosított. A vevő köteles megvédeni ezeket a hozzáférési adatokat. A felhasználói fiókon keresztül folytatott lépések úgy tekintendők, hogy azokat közvetlenül a vevő hajtotta végre, kivéve, ha a vevő más módon bizonyítja.

4.       A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja nem áll rendelkezésre folyamatosan, különösen a szükséges karbantartás és a véletlenszerű műszaki hibák tekintetében.

5.       Az eladó törölheti a vevő felhasználói fiókját.

3.     Szerződések megkötése

1.     Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti a weboldalon feltüntetett megrendelőlapot és elküldi azt a "Rendelés küldése / Rendelés befejezése" gombra kattintva. A megrendelőlap (a továbbiakban: „megrendelés”) különösen a következő információkat tartalmazza:

a.         vevő e-mail címét, valamint szállítási és számlázási címét

b.        a megrendelt árukról (a vevő „hozzáadja” a megrendelt árut a bolt webes felületének elektronikus kosárba),

c.         a termékek árának kifizetésének módjáról

d.        a megrendelt áruk szállításához szükséges módszer részleteit és

e.         az áruk csomagolásának és szállításának költségeire vonatkozó információkat (ezek az árak csak a magyarországi szállításra vonatkoznak)

2.       A megrendelés létrehozása után a vevő automatikusan generált e-mailt kap, ahol megrendelése összegzését találja. Ez azonban nem köt szerződést. Az adásvételi szerződés addig nem kötik meg, amíg az eladó nem kapja meg a megrendelés kézhezvételének e-mailes visszaigazolását.

3.       A vevő a megrendelés elküldéséig megváltoztathatja a kitöltött adatokat. Az elküldött megrendelésben megadott információk helyesnek tekintendők, és a vevő felelős a hibás állításokért.

4.       A megbízás jellegétől függően (a termékek mennyisége, ára, a becsült szállítási költség) az eladó jogosult a megrendelőtől a megrendelés megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).

5.       A termék elküldése előtt, a szerződést mindkét oldalról fel lehet bontani. Ha a vevő az áru megadása után visszalép a szerződéstől, a vevő viseli a felmerült költségeket.

6.       Abban az esetben, ha a vevő visszavonja a kizárólag neki beszerzet termék megrendelését, az a termék árának 50% a lemondási díj összege.

7.       A Vevő tudomásul veszi, hogy a weboldalon elhelyezett áruk elérhetőségére vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, és az eladó nem köteles adásvételi szerződés kötni a vevővel.

8.       A vevő hozzájárul a távközlési eszközök használatához az adásvételi szerződés megkötésének érdekében. A vásárló ezen kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolati költségek, telefonköltségek stb.) a vásárló állja.

4.       Termékek kézbesítése

1.       A szerződő felek megállapodnak az EXW (INCOTERMS 2010) záradékban, a termék kézbesítésének helye az eladó raktára a Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín (a továbbiakban: „kézbesítés helye” vagy „telephely”) címen. Az áru kézbesítésével kapcsolatos költségek és kockázatok a kézbesítéskor a vevőre hárulnak a kézbesítés helyén abban a pillanatban, amikor az áruk készen állnak az átvételre. Az eladó kötelezettségének teljesítése akkor történik meg, amikor lehetővé teszi a vevő számára, hogy átvegye az árut és attól a pillanattól kezdődően a károk és a kockázatok a vevőre hárulnak.

2.       Az eladó és a vevő az előző bekezdés szerint eltérő módon állapodhat meg a kézbesítési helyről, mégpedig írásbeli megállapodás alapján. Ebben az esetben a felek megállapodnak arról is, hogy ezek közül melyik viseli a kapcsolódó költségeket.

3.       A vevő nem köteles a terméket a kézbesítés helyén átvenni, de e célból másik helyet jelölhet ki a termék átvételére (a továbbiakban: „a termékek átvételének helye”). A termékek átvételére kijelölt hely költségét a vevő viseli. A vevő köteles gondoskodni arról, hogy az árut a kézbesítési helyről az áru átvételére kijelölt helyre szállítsák, miközben erre felhatalmazhatja az eladót is.

4.       A vevő köteles az árut az általa választott, a megrendelésben kijelölt helyen átvenni, azaz vagy helyén, vagy a termék átvételére kijelölt helyen, különben felelős az ezzel keletkezet károkért. A terméket a kiválasztott helyen történő sikertelen átadás után az eladó visszaküldi a terméket oda, ahonnan a terméket szállították a vevőnek. A termék visszaküldését kézbesítettnek tekintik. Az eladó tájékoztatja a vevőt a termékek átvételének lehetőségéiről, és tájékoztatja őt a termék elhelyezésének helyéről. Az áru visszaküldésének pillanatától az eladó jogosult a vevőnek, az áru méretétől és jellegétől függően, a szokásos mennyiségű raktározási költséget szabni.

5.        Ha a terméket a megrendelőnek a megrendelő indokai miatt ismételten vagy más módon kell kézbesíteni, a vevő viseli az ezzel kapcsolatos összes költséget.

6.       A termék átvételét követően a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épséget. A termék meghibásodása esetén a vevő köteles haladéktalanul értesíteni a fuvarozót, és a terméket nem átvenni, vagy írásban elfogadni, ahol a szállító a termék kárait részletesen leírja. Ha a vevő nyilvánvalóan sérült terméket vagy hibás csomagolású terméket vesz át, a fuvarozóval szembeni írásbeli fenntartás nélkül, az eladó nem vállal felelősséget a termék káraiért.

7.       A felek egyéb, az áruk szállítása során fennálló jogait és kötelezettségeit az eladó különleges szállítási feltételei módosíthatják, ha az eladó ezeket kiadta.

5.       Vásárlási ár és fizetési feltételek

1.    Az áruház webes felületén közzétett árak tartalmazzák a ÁFÁ-t.

2.       A vevő a termék vásárlási árát és az eladással kapcsolatos költségeket az alábbi módon fizetheti:

a.         készpénzben vagy bankkártyával az eladó telephelyén,

b.        készpénzben vagy bankkártyával utánvételi módszerrel a vevő által a megrendelésben megadott helyen,

c.         banki átutalással az eladó bankszámlájára:

12600016-11699112-61573011 (IBAN: HU04 1260 0016 1169 9112 6157 3011) a WISE vezetett számlára, (a továbbiakban „eladó számlája“),

d.        készpénzmentes fizetéssel bankkártyával,

e.         14 napos lejárati idejű számlával (csak az eladóval történt előzetes írásbeli megállapodás után),

f.          on-line fizetéssel,

g..     az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.       A vásárlási árral együtt a vevő köteles az eladónak az áru csomagolásával és a rendeltetési helyre történő szállításával kapcsolatos költségeket a megegyezés szerinti összeggel megfizetni. Eltérő rendelkezés hiányában a vásárlási ár a termék szállításával kapcsolatos költségeket is magában foglalja.

4.       A vásárlási ár legkésőbb a termék átvételének időpontjában fizetendő, kivéve, ha írásban másként állapodnak meg.

5.       A fizetés napja az összeg az eladó számlájára történő jóváírásának napja. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles a termék vásárlási árát a változó fizetési szimbólummal együtt fizetni, amely automatikusan a megrendeléssel jön létre.

6.       A fizetési rendszerrel keletkezett költségeket a vevő viseli.

7.       Az eladó a vevőnek számlát állít ki a vásárlási ár kifizetéséért, amelyet a vevőnek a fizetés jóváírása után e-mailben kézbesít. Az eladó a hozzáadottérték-adó fizetője.

8.       szerződés megkötését követően a vám- és behozatali tarifákban bekövetkezett változásokat a vásárló viseli vagy élvezi.9.       A vásárlási árra vonatkozó kedvezmények nem kombinálhatók.

6.     A fogyasztó által kötött szerződéstől való visszalépés

1.       vevő-fogyasztó az áru átvételétől számított 14 napon belül bármikor visszaléphet a szerződéstől a § 1829 rendelkezés Polgári törvénykönyv 1. bekezdésének értelmében ez a jog csak a fogyasztókra vonatkozik.

2.       A szerződés felbontásának esetében az eladó honlapján található űrlap a vevő rendelkezésére áll.

3.       A vevő köteles tájékoztatni az eladót az adásvételi szerződésből való visszaállástól (pl. levélben, e-mailben). Ebből a célból lehetőség van a mellékelt visszalépési űrlap használatára (ezen ÁSZF 1. számú melléklete).

4.       A 14 napos elállási időnek való megfelelés érdekében elegendő, ha a vevő visszalép a szerződéstől az adott időszak lejárta előtt.

7.       A visszalépés következményei

1.       A szerződés felbontása esetén a szerződés a kezdetétől fogva érvénytelenné válik.

2.       A vevő köteles a terméket az eladónak a szerződés visszavonásától számított legkésőbb 14 napon belül, indokolatlan késedelem nélkül, visszaküldeni és ezt kizárólag a telephely címére vagy a telephely címén átadni. A határidőt akkor van betartva, ha az árut 14 napon belül küldik vissza. Az eladónak joga van akár 1000, - CZK-t felszámítani az áru szállításáért, ha a vevő az eladó címétől eltérő címre szállítja a visszaküldött termékeket (például az eladó székhelyére).

3.       Ha a vevő visszalép a vásárlási szerződéstől, a visszaküldési költségeket ő viseli. A költségek összege az áru jellegétől és a visszaküldés módjától függ.

4.       A szerződés felbontásának esetén az eladó visszaküldi a vásárlási árnak összegét a vevőnek a visszaküldött termék kézbesítését követő 14 napon belül. A vásárlási ár visszatérítése banki átutalással vagy készpénzben történik az eladó telephelyén. Ha a vevő a banki átutalásnál dönt, akkor értesítenie kell az eladót azon számlaszámról, amelyre az eladó visszaküldi a vásárlási árát.

5.       A termék átadására vonatkozó vásárlási szerződést (a fogyasztó esetében sem) nem lehetséges felbontani a § 1837 Polgári törvénykönyv szerinti rendelkezés alapán. Különösen nem lehet felbontani, ha

- a terméket a vevő kívánsága szerint módosították,

- a termék romlandó jellegű,

- a termékeket visszavonhatatlanul összekeverték más termékekkel a szállításkor,

- a fogyasztó eltávolította az árut a lezárt csomagból és higiéniai okokból nem küldhető vissza,

-  az áru hangos vagy ábrás, vagy számítógépes program jellegű és, ha a vevő megsérti eredeti csomagolását. A vevő felelős az áruk megrongálódásáért az áru kezeléséből eredő módon, az áru jellegével és jellemzőivel való megismeréséhez szükséges módon, beleértve a funkciókat is. Az eladó jogosult kártérítést követelni a termékért, ha a vásárlási árból ésszerű összeget ellentételezi a vevő azon igényével szemben, hogy visszatérítse a teljes vásárlási árát.

6.       Ha ajándékot kap a vevő a termékhez, az eladó és a vevő között létrejött ajándékszerződés a megszűnési feltétellel zárul, hogy ha a vevő visszavonul az adásévételi szerződéstől, az ajándékra vonatkozó ajándékszerződés elveszik, és a vevő köteles a terméket visszaküldeni az eladónak az ajándékkal együtt vagy az ajándék vásárlási árát kifizetni.  

8.     Jótállások, hibák és ügyfélpanasz

1.       A szerződő felek a hibás teljesítéshez való jogával és jogaival a Cseh Köztársaság vonatkozó jogszabályai (különösen az §1914– §1925., §2099–§2117, valamint a Polgári Törvénykönyv §2161–§2174. Pontjai, illetve a 634/1992. sz. fogyasztóvédelemről szóló törvény)

2.       A termék átvitelekor a vevő által az eladó biztosítja azt, hogy:

a.         a termékek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekről a felek megállapodtak, és ha a megállapodás hiányzik, olyan jellemzői vannak, amelyeket az eladó vagy a gyártó ismertetett, vagy amelyet a vevő a termékek jellege és az általuk forgalmazott reklám tekintetében elvárt,

b.        a termékek alkalmasak arra a meghatározott célra, amelyet az eladó ismertetett, vagy amelyekre az ilyen termékeket általában használják,

c.         a termékek megfelelnek az elfogadott minta vagy sablon minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget vagy a tervezést az elfogadott minta vagy sablon alapján határozták meg

d.        a termék megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben van és

e.         a termékek megfelelnek a jogi követelményeknek.

3.       Az előző bekezdésben említett rendelkezések nem alkalmazandók teljes mértékben az olyan termékekre, amelyeket alacsonyabb áron értékesítenek olyan hibáért, amely a termék elhasználódásához vezetett a termék szokásos használatából kieredően, a felhasznált termék hibáját vagy a termék kopását és elhasználódását a vevő általi kézhezvételkor, vagy ha ez a termék jellegéből adódik.

4.       A vevő köteles írásban bejelenteni a hibákat, és indokolatlan késedelem nélkül, a cég címén (Brněnská 4286 / 1b, 695 05 Hodonín) tudatni az eladót a pillanatban, amikor a hibákat észlelte. A nyilvánvaló hibákról az áru átvételét követően haladéktalanul írásban értesíteni szükséges az eladót, megadva a hibák és azok mértékének leírását, és szükség esetén fényképes dokumentációt is küldeni. Használhatja a panasztételi űrlapunkat is.

      A panasz írásos formája akkor is fennmarad, ha az áruk hibáiról szóló értesítést elküldik, és a hibákért való felelősség jogát gyakorolják az info@tartok.hu email címen keresztül A hibabejelentéssel együtt vagy indokolatlan késedelem nélkül, miután a hibabejelentést és a hibákért való felelősség jogának gyakorlását az info@tartok.hu e-mail címre elküldték, a vevő köteles átadni az eladónak az igényelt árukat az állítólagos hibák megfelelő értékelésének érdekében.

       Az eladó írásos visszaigazolást küld a vevőnek a panasz beadatáról, annak tartalmáról és arról, milyen módon lehetséges kezelni a panaszt. Mindezt e-mailben teszi, a panasz kézhezvétele után, személyes kérelem átadása esetén pedig azonnal. Az írásbeli visszaigazolás csak a panasz beérkezésének igazolására szolgál. Azon áruk állapotát, amelyeket a vevő átadott az eladónak, a panaszeljárás során értékelik ki.

       A vevő tisztában van azzal, hogy ha nem juttatja el az igényelt árut, beleértve az összes kapott tartozékot, az eladó számára, akkor a vevő szerződéstől való elállása esetén az eladó visszatéríti a vételárat a leszállítatlan kiegészítők árával csökkentve.

5. A panasz véghezvitelének pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor az eladó tájékoztatta a vevőt arról, hogy az áru hibás.

A hiba bejelentésekor, vagy a hiba bejelentése után, indokolatlan késedelem nélkül, a vevő tájékoztatja az eladót, hogy melyik jogot választotta a hibás teljesítésből eredő jogok közül. A vevő az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választási lehetőséget. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő helyrehozhatatlannak bizonyuló hiba kijavítását kérte, és ha az eladó ésszerű időn belül nem szünteti meg a hibákat, vagy ha a vevőt értesíti arról, hogy a hibát nem javítja meg.

Ebben az esetben a vevő választhat a vételár ésszerű kedvezménye vagy a szerződéstől való elállás között.

Ha a vevő nem választja ki időben a jogát, akkor joga van a hiba megszüntetésére vagy a vételár ésszerű kedvezményére.

6.       Az eladó vállalja, hogy a panaszt indokolatlan késedelem nélkül rendezi, és a panaszt az elfogadott határidőn belül megállapított hiba típusának megfelelően, kivéve, ha másként állapodnak meg, a panaszt benyújtásától számított 30 napon belül rendezik.

7.       A panaszokat írásban kell benyújtani, beleértve az átvételi megerősítést és a panasz rendezésének esetleges értesítését. Ha a panaszt elfogadják, ezt telefonon keresztül is közölhetik a vevővel.

8.       A termék hibái esetén az eladó jogosult a terméket saját felülvizsgálatára benyújtani, és adott esetben nem elfogadni az a panaszolt hibákat.

9.       A panasz elismerése esetén a vevő jogosult az eladó által a termék szállításával kapcsolatos költségek megtérítésére, de csak a legolcsóbb lehetséges szállítás mértékéig, ha a vevő meghatározza vagy elfogad egy másik szállítási módszert, az ezzel járó költségeket a vevő állja.

10.    Az eladó nem vállal felelősséget az e garancia által meghatározott kár mértékét meghaladó közvetlen vagy közvetett költségekért.

9.       A felek egyéb jogai és kötelezettségei

1.       A vevő megszerzi az áru tulajdonjogát a termék teljes vételárának megfizetésével.

2.       A vevő vonatkozásában az eladó nem kötődik a § 1826. (1) e) pontja szerinti magatartási kódexhez.

3.       A fogyasztói panaszok kezelését az eladó az info@tartok.hu e-mail címen biztosítja.

Az eladó a panasz elrendezéséről szóló értesítés a vevő e-mail címére küldi.

4.       A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság, amelynek székhelye a Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, IČ: 000 20 869, internetcím: https://adr.coi.cz/cs, felelős az adásvételi szerződésből eredő jogviták bíróságon kívüli vitarendezéséért. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található az eladó és használható a vevő közötti adásvételi szerződésből eredő viták megoldására.

5.       Az eladó jogosult a termékeket kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelem ellenőrzését az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal a hatáskörén belül végzi. A személyes adatok védelmét a Személyes Adatvédelmi Hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság korlátozott mértékben felügyeli a módosított, a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 jog betartását.

6.       A Vevő a Polgári Törvénykönyv 1765. §-ának (2) bekezdése értelmében a változó körülmények kockázatát vállalja

10.    Adatvédelem

1.       Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló 2016/679 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke értelmében a vevő tájékoztatására vonatkozó kötelezettségéről, valamint a 95/46 / EK (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR-rendelet”), amely a vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából történő feldolgozására vonatkozik, az adásvételi szerződés megtárgyalása és az eladó közszolgáltatási kötelezettségeinek külön dokumentumon keresztül történő teljesítése céljából.

2.        

11.    Kézbesítés

1.       A vevő a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre vagy a vevő által a megrendelésben megadott címre kézbesíthető.

12.    Záró rendelkezések

1.       A szerződő felek kijelentik, hogy ezek az ÁSZF a köztük kötött szerződések szerves részét képezik, és hogy tartalmuk, illetve, hogy a tartalma a vevő és az eladó részéről szabad és komoly akaratukkal van összhangban.

2.       Az adásvételi szerződést, beleértve az ÁSZF-t, az eladó elektronikus formában archiválja,

3.       Ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, vagy ilyenné válik, akkor olyan rendelkezés jön létre, amely az érvénytelen rendelkezéshez a lehető legjobban hasonlít. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy ezen ÁSZF módosítása és kiegészítése írásos formát igényel.

4.       Ha az értékesítési szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot a cseh jog szabályozza. Az előző mondat szerinti jog kiválasztásával a vevő, aki fogyasztó, nem veszíti el a törvény által biztosított védelmet, amelyet nem lehet szerződéses módon eltérni, és amely a jogválasztás hiányában egyébként a rendelet 6. cikkének (1) bekezdése az Európai Parlament és Tanács 593/2008 rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I) alapján alkalmazandó lenne.

5.       A szerződő felek minden jogát és kötelezettségét a Cseh Köztársaság törvényei, különösen a módosított Polgári Törvénykönyv szabályozza.

6.       Ha az ÁSZF e változata idegen nyelvre van fordítva, és ha a cseh nyelvű változat is elérhető, a cseh nyelvű változat mindig előnyben érvényesül.

7.       A polgári perrendtartás 89a. §-ával összhangban az eladó és a vevő-vállalkozó megállapodtak a bíróság helyi joghatóságában, hogy a megkötött szerződésből eredő valamennyi jogviták rendezésére illetékes bíróság a Brno-venkov kerületi bíróság.

 

Brnoban, 2019.01.20.-án                             

  

Eladó:

 

Holders s.r.o

Statisztikai számjel: 05381801

Adószám: CZ05381801

Brněnská 4062/3a

69501 Hodonín

https://www.tartok.hu

info@tartok.huIgény protokol/ Termékek cseréje

(Amennyiben a termékkel kapcsolatban panasza áll fenn és azt ki szeretné cseréltetni, vagy csupán eláll a vásárlástól, küldje a termékkel együtt kinyomtatva postázási címünkre a kiszállítástól számított 14 napon belül! A kinyomtatott, kitöltött és aláírt dokumentumot beszkennelve az e-mail címünkre is tovvábbítsa.)


Címzett (Eladó)

Cég: Holders s.r.o.

Cím: Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín, Czech Republic

IČ, DIČ: 05381801, CZ05381801

E-mail cím: info@tartok.hu


Vásárló

Rendelés dátuma:

Rendelési szám

Számla száma:

Értesítendő személy:

Értesítési cím:

Telefonszám:

E-mail:

IBAN, BIC/SWIFT (*):

* (Kérjük töltse ki a pozitív kárelbírálás esetén visszafolyósítandó összeg rendezése érdekében)


Rendelés

Termék neve:

Darabszám:


A visszáruzás vagy csere oka (Kérjük fejtse ki részletesen a visszáruzás okát és a csere igényét):


_______________________________ _________________________________

Vevő teljes neve Aláírás kelte és helyszíne

 

Általános tudnivalók a hibabejelentésről 

Ön vásárlóként köteles bizonyítani a vásárlását nálunk a vásárlási dokumentum feladásával vagy egyéb hitelt érdemlő módon. Az Ön hibájából, vagy a terméken kívülálló meghibásodási okok miatt nem lehet a terméket visszáruzni. Ezen felül, meghibásodás esetén egyezséget kötünk Önnel az ár csökkentéséről. A termék használatából következő elhasználódásért nem vállalunk felelősséget. A problémabejelntésre a vásárlástól számított 24 hónapig van lehetőség. A bejelentést pedig a probléma észlelését követően minél előbb jelentse. A termék meghibásodásának problémamentes jelentéséért azt minél előbb tegye meg. A kárigény benyújtása után értesítjük Önt.


https://docs.google.com/document/d/1HQ7GCh3Y6iTJn5UK2bwYsdeb4A9KNaO1HhjjFSnNrOY/export?format=pdf


OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Holders s.r.o., se sídlem Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95030.

provozovna: Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín

IČO: 053 81 801, DIČ: CZ 05381801(dále také jako „prodávající“)

E-mail: info@tartok.hu

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na těchto internetových adresách https://www.tartok.hu s účinností od 20. 1. 2019.

 

1.     Úvodní ustanovení

1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na internetových adresách https://www.tartok.hu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.       Je-li objednatelem spotřebitel ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), uplatní se tyto VOP pouze v rozsahu neodporujícímu ustanovením občanského zákoníku určeným na ochranu spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zákonná ochrana spotřebitele se nevztahuje na kupujícího-podnikatele.

3.       Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Je-li uzavírána kupní smlouva ve více jazycích, má přednost česká verze.

4.       Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2.     Uživatelský účet

1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je kupujícímu zřízen uživatelský účet. Z uživatelského účtu může následně kupující provádět jednotlivé objednávky zboží. V případě, že to konkrétní webová stránka umožňuje, může kupující provést objednávku zboží také bez registrace.

2.       Kupující odpovídá za správnost vyplňovaných údajů ve webovém rozhraní obchodu a nese veškeré náklady spojené s případnou nesprávností těchto údajů. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jejich změně povinen aktualizovat.

3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit tyto přístupové údaje. Jednání učiněné prostřednictvím uživatelského účtu je považováno za jednání učiněné přímo kupujícím, ledaže kupující prokáže opak.

4.       Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu a nahodilé technické závady.

5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího.

3.     Uzavírání smluv

1.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkách a tento kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku / Dokončit objednávku“ odešle. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace o:

a.         e-mailové adrese kupujícího a adrese pro doručování a fakturaci,

b.        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

c.         způsobu úhrady kupní ceny zboží,

d.        údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

e.         informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (uvedené ceny platí pouze pro doručování v rámci ČR).

2.       Po vytvoření objednávky je kupujícímu zaslán automaticky generovaný e-mail, kde je shrnuta jeho objednávka. Tímto však nedochází k uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno e-mailové potvrzení obsahující přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

3.       Kupující může až do odeslání objednávky prodávajícímu měnit vyplňované údaje. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou považovány za správné a za jejich případnou nesprávnost nese odpovědnost kupující.

4.       Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.       Před odesláním zboží kupujícímu je možné oboustranně odstoupit od smlouvy. Pokud by odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bylo prodávajícímu doručeno až po odeslání zboží kupujícímu, nese kupující vzniklé náklady.

6.       V případě, že kupující zruší objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny tohoto zboží.

7.       Kupující bere na vědomí, že informace o dostupnosti zboží umístěného na webové stránce jsou pouze orientační a prodávající nemá povinnost uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) hradí kupující ze svého. 

4.       Dodání zboží

1.       Smluvní strany sjednávají doložku EXW (INCOTERMS 2010), místem dodání je sklad prodávajícího Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín (dále také jako „místo dodání“ nebo „provozovna“). Náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v místě dodání, a to okamžikem, kdy je zboží připraveno kupujícímu k odebrání. Tím, že je kupujícímu umožněna dispozice se zbožím, je splněna povinnost prodávajícího, a od tohoto okamžiku přechází riziko škody a věci na kupujícího.

2.       Místo dodání podle předchozího odstavce si může prodávající s kupujícím sjednat odlišně od předchozího odstavce, a to ujednáním v písemné formě. V takovém případě si rovněž strany sjednají, která z nich ponese náklady s tím spojené.

3.       Kupující nemá povinnost převzít zboží v místě dodání, ale pro tyto účely může určit jiné místo pro převzetí zboží podle svých požadavků (dále také jako „místo určené pro převzetí zboží“). Náklady včetně dopravy do místa určeného pro převzetí zboží hradí kupující. Kupující si zajišťuje vlastní dopravu zboží z místa dodání do místa určeného k převzetí zboží, přičemž tímto může pověřit rovněž prodávajícího.

4.       Kupující je povinen převzít zboží v místě, které si zvolil v objednávce, tedy buď v místě dodání, nebo v místě určeném pro převzetí zboží, jinak odpovídá za způsobenou škodu. Prodávající po marném pokusu o předání zboží na takto zvoleném místě vrátí zboží tam, odkud byla zahájena doprava zboží ke kupujícímu. Vrácením zboží zpět se zboží považuje za převzaté. Prodávající vyrozumí kupujícího o možnosti vyzvednutí zboží a sdělí mu místo, kde se zboží nachází. Prodávající je od okamžiku vrácení zboží zpět oprávněn účtovat kupujícímu skladné v obvyklé výši podle velikosti a charakteru zboží.

5.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese kupující veškeré náklady s tím spojené.

6.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě jakýchkoliv závad zboží je kupující toto neprodleně oznámit přepravci a zboží nepřevzít, nebo jej převzít s písemnou výhradou, kde bude detailně popsáno poškození doručovaného zboží. Pokud kupující převezme zjevně poškozené zboží nebo zboží s porušenými obaly, aniž by učinil vůči dopravci písemnou výhradu, nenese prodávající žádnou odpovědnost za poškození zboží.

7.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.       Kupní cena a platební podmínky

1.       Kupní cenu za zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a.         v hotovosti nebo kartou v provozovně prodávajícího,

b.        v hotovosti nebo kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

c.         bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.

12600016-11699112-61573011 (IBAN: HU04 1260 0016 1169 9112 6157 3011) pro Maďarsko, vedený u společnosti WISE, (dále jen „účet prodávajícího“),

d.        bezhotovostně platební kartou,

e.         fakturou se 14 denní splatností (pouze po předchozí písemné dohodě s prodávajícím),

f.          on-line platbou,

g.         platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.

2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží do místa určení ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.       Kupní cena je splatná nejpozději okamžikem převzetí zboží, pokud nebylo písemně sjednáno jinak.

4.       Dnem zaplacení se při bezhotovostní platbě rozumí den připsání platby na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je automaticky vygenerován s objednávkou.

5.       Náklady platebního styku jdou k tíži kupujícího.

6.       Prodávající vystaví k úhradě kupní ceny kupujícímu fakturu, která bude kupujícímu doručena e-mailem po připsání platby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

7.       Změny celních a dovozních tarifů, které nastanou po uzavření smlouvy, jdou k tíži nebo prospěchu kupujícího.

8.       Slevy z kupní ceny nelze vzájemně kombinovat.

6.       Odstoupení od smlouvy uzavřené spotřebitelem

1.       Kupující-spotřebitel může bez udání důvodů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, pokud dále není stanoveno jinak. Toto právo náleží pouze spotřebitelům.

2.       Kupujícímu je pro případ odstoupení od smlouvy k dispozici formulář umístěný na webové stránce prodávajícího.

3.       Kupující je povinen informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy (například dopisem, emailem). Pro tyto účely je možné použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy (příloha č. 1 k těmto VOP).

4.       K dodržení lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy je dostačující, když kupující odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.       Důsledky odstoupení od smlouvy

1.       V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.

2.       Zboží musí kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu, a to výlučně na adresu provozovny, nebo jej osobně předat na adrese provozovny. Lhůta je zachována, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající má právo účtovat si částku až do výše 250,- Kč za převoz zboží, pokud kupující doručí vracené zboží na jinou adresu než na adresu provozovny (například na adresu sídla prodávajícího).

3.       Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží. Výše nákladů závisí na povaze zboží a způsobu vrácení zboží.

4.       V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu do 14 dnů od doručení vráceného zboží. Vrácení kupní ceny proběhne bankovním převodem nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího. Pokud kupující zvolí vrácení bankovním převodem, musí sdělit prodávajícímu číslo účtu, na který má prodávající kupní cenu zaslat.

5.       Od kupní smlouvy o dodávce zboží nelze (ani v případě spotřebitele) odstoupit v případech dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Zejména tedy nelze odstoupit v případě, že

- zboží bylo upraveno podle přání kupujícího,

- zboží podléhá rychlé zkáze,

- zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- spotřebitel vyňal zboží z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- jde o zboží zvukové nebo obrazové podoby nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu škody vzniklé na zboží zápočtem přiměřené částky z kupní ceny proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny.

6.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nebo zaplatit kupní cenu za tento dárek.

8.       Záruky, vady a reklamace

1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí, příslušnými právními předpisy České Republiky (zejména ustanoveními § 1914 - 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, případně odpovídajícími ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).

2.       Prodávající odpovídá kupujícímu při převzetí zboží za to, že:

a.         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b.        se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c.         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d.        je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e.         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.       Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí v plném rozsahu u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.       Kupující je povinen vady písemně oznámit a uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín) bez zbytečného odkladu, kdy je zjistil. Vady zjevné je nutno sdělit písemně prodávajícímu neprodleně po převzetí zboží uvedením popisu vad a jejich rozsahu a případně zajistit fotodokumentaci. Můžete využít náš formulář pro sepsání reklamace. Písemná forma pro uplatnění reklamace je zachována i v případě zaslání oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady na emailovou adresu: info@tartok.hu. Společně s oznámením o výskytu vad zboží nebo bez zbytečného odkladu poté, co bylo oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady zasláno na e-mailovou adresu: info@tartok.hu, je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží za účelem řádného posouzení vytýkaných vad.

       Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém kupující předal toto zboží prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

       Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

5.       Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámil prodávajícímu, že zboží má vady.

6.       Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu a dle druhu zjištěné vady reklamaci vyřídit v dohodnutém termínu, není-li sjednáno jinak, pak do 30 dnů od uplatnění reklamace.

7.       Reklamace je vedena písemně včetně potvrzení přijetí a případného oznámení o vyřízení reklamace. Pokud je reklamaci vyhověno, lze toto sdělit kupujícímu telefonicky.

8.       V případě uplatňování vad zboží je prodávající oprávněn zboží podrobit vlastnímu přezkumu a případně reklamované vady neuznat.

9.       V případě uznání reklamace, má kupující nárok na úhradu nákladů spojených s dopravou zboží prodávajícím, a to však pouze do výše nejlevnější možné dopravy, určí-li či dohodne-li kupující jinou dopravu, nese náklady nad tuto nejlevnější možnou dopravu.

10.    Prodávající neodpovídá za přímé nebo nepřímé náklady přesahující rozsah poškození definovaný touto zárukou.

9.       Další práva a povinnosti smluvních stran

1.       Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@tartok.hu

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

5.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.       Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.    Ochrana osobních údajů

1.       Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.    Doručování

1.       Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.    Závěrečná ustanovení

1.       Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí mezi nimi uzavřené smlouvy a že jejich obsah, případně přistoupení k nim ze strany kupujícího i prodávajícího, je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí.

2.       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

3.       Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.

4.       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

5.       Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky a to zejména občanským zákoníkem v platném znění.

6.       Je-li tato verze VOP překládána do cizích jazyků, a je-li vedle nich dostupná i česká verze platí, že v nesrovnalostech má vždy přednost jazyková verze česká.

7.       Prodávající a kupující-podnikatel se dle § 89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu tak, že místě příslušný soud pro řešení veškerých sporů z uzavřené smlouvy je Okresní soud Brno-venkov.

 

V Brně, dne 20.1. 2019                  

 

Prodávající:

 

Holders s.r.o

IČO: 053 81 801

DIČ: CZ 05381801

Brněnská 4062/3a

69501 Hodonín